นาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

ตอน นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยีคำว่า “นาโน (Nano)” เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกแปลว่าเล็ก  เมื่อนำคำว่า นาโน มาใช้นำหน้าหน่วยวัดจะหมายถึงขนาดเศษหนึ่งส่วนพันล้าน  เช่นคำว่านาโนเมตร มาจากคำ 2 คำมารวมกัน คือ คำว่า “นาโน” กับ “เมตร” ดังนั้นคำว่านาโนเมตรจึงหมายถึงหน่วยวัดที่มีขนาดเท่ากับ การแบ่งหนึ่งเมตรออกเป็นพันล้านส่วน แล้วหยิบมาหนึ่งส่วน นั่นคือ หนึ่งนาโนเมตร (1 nm) = เศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหนึ่งเมตร  ซึ่งหมายความว่า มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมของคนเราประมาณ 8 หมื่นถึง 1 แสนเท่า ดังนั้นขนาดหนึ่งนาโนเมตรจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จะสามารถมองเห็นของที่มีขนาดเล็กระดับหนึ่งนาโนเมตร จะต้องให้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงมาก เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หรือ กล้องจุลทรรศน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

นาโนเทคโนโลยี” หมายถึงเทคโนโลยีประยุกต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอมหรือโมเลกุลที่มีขนาดเล็กในช่วงประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทำให้มีประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้  โดยในปัจจุบันได้นำวิทยาการนี้มาพัฒนากับวัสดุอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกัน เช่น

  • เสื้อนาโน เป็นการทำให้มีชั้นฟิล์มลงบนผ้า มีการจัดตัวอย่างเป็นระเบียบของอนุภาคทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น กันน้ำ กันรังสียูวี กันแบคทีเรีย กันยับ ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์ ทำให้เพิ่มมูลค่าของผ้านั้น
  • ครีมกันแดดนาโน เป็นการผสมสารไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ ด้วยการบดแร่ให้มีอนุภาคขนาดเล็กผสมลงไปทำให้มีคุณสมบัติสะท้อนรังสียูวี ทั้งยูวีเอ ยูวีบี ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แว่นตานาโน เป็นการทำให้เกิดสารออกไซด์บนผิวของเลนส์แก้วหรือพลาสติกทำให้มีความสามารถในการตัดแสง ใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เช่น ตรวจหาคราบเลือด คราบอสุจิ ได้

แต่อย่างไรก็ตาม นาโนเทคโนโลยีก็เป็นดาบสองคมเช่นกัน หากมีผู้นำเอาไปพัฒนากับพวกอาวุธหรือระเบิดก็จะกลายเป็นผลเสียส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติได้ หรือหากเป็นในด้านอุตสาหกรรม อาจมีการปนเปื้อนของสารขนาดเล็กมากจนไม่สามารถกำจัดได้ จนเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำส่งผลต่อสัตว์น้ำและคนอีกด้วย ดังนั้นต้องมีการควบคุมการผลิตและการใช้งานอย่างเข้มงวด  ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสมควรตระหนักและระมัดระวังผลที่เกิดเหล่านี้ให้มากขึ้นทั้งในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตค่ะ

เรื่องดีๆจากเว็บ fakemichaelkorsshop

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *